Покажи брой 
Заглавие Посещения
Конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Цар Калоян със Заповед № 43/18.02.2021 г. 420
Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) 841
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивайло Тонев - Зам. кмет на Община Цар Калоян 493
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 476
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 466
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 537
Обявление от 03.08.2020 г. 555
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 537
Уведомително писмо №78 637
Уведомително писмо №77 580
Уведомителни писма от Атанас Добрев 637
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 622
Уведомителни писма от Атанас Добрев 611
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 502
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 1027
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 544
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 566
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 527
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 524
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 549

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река