Покажи брой 
Заглавие Посещения
Конкурс за възлагане предоставянето на социални услуги, създадени с решение на Общински съвет-Цар Калоян със Заповед № 43/18.02.2021 г. 508
Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД) 970
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Ивайло Тонев - Зам. кмет на Община Цар Калоян 574
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 575
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 548
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 625
Обявление от 03.08.2020 г. 641
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 621
Уведомително писмо №78 724
Уведомително писмо №77 669
Уведомителни писма от Атанас Добрев 719
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 706
Уведомителни писма от Атанас Добрев 712
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 588
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 1137
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 625
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 650
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 606
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 603
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 633

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река