Покажи брой 
Заглавие Посещения
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 19
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 46
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 51
Обявление от 03.08.2020 г. 79
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 84
Уведомително писмо №78 126
Уведомително писмо №77 99
Уведомителни писма от Атанас Добрев 109
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 119
Уведомителни писма от Атанас Добрев 107
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 76
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 146
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 109
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 107
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 107
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 115
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 141
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД от 06.04 до 08.04.2020 г. 140
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД 155
Уведомление за изработване на подробен устройствен план от Местан Чакалов 206

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река