Община Цар Калоян

Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“

 

Община Цар Калоян разработи проектно предложение, с което  кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 “

Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 21.04.2020 до 09.06.2020г.

С протокол на комисия за подбор на потребители, съгласно Заповед № 121 от 14.04.2020г. на Кмета на Община Цар Калоян, са определени топъл обяд да се предоставя на : 32 / тридесет и двама / потребители от гр. Цар Калоян;21/ двадесет и един/ потребители от с. Езерче и 7/ седем/ потребители от с. Костанденец

Същите от 21 април 2020г до 09.06.2020г. ще имат възможност да получават безвъзмездно топъл обяд.

При подбора на потребителите, комисията се придържа към утвърдената от Кмета на Община Цар Калоян процедурата за подбор на потребители

Във връзка със опазване на личните данни информацията ще съдържа броя на одобрените по населени места .

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река