Покажи брой 
Заглавие Посещения
Графици за провеждане на изпити на 1-ва и 2-ра сесия за определяне на годишна оценка за СФО за учебната 2018/2019 година от СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян 469
КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение, на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян 557
Заповед №44/20.02.2019 г. 542
Заповед №294/26.11.2018 г. 706
Заповед №293/26.11.2018 г. 688
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 596
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 816
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 631
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 623
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 616
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 709
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 706
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 680
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 647
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 652
Обявление за изготвени регистри на имотите 722
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 875
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 737
ЗАПОВЕД № 210/24.07.2018 г. 698
ЗАПОВЕД №117/19.07.2018 г. 863

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река