Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо от Ийстленд-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 704
ЗАПОВЕД № 82/15.03.2019 г. и № 83/15.03.2019 г. 777
Графици за провеждане на изпити на 1-ва и 2-ра сесия за определяне на годишна оценка за СФО за учебната 2018/2019 година от СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян 740
КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение, на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян 998
Заповед №44/20.02.2019 г. 872
Заповед №294/26.11.2018 г. 1000
Заповед №293/26.11.2018 г. 1135
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 910
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 1219
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 936
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 969
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 907
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 985
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 1297
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 1001
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 940
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 973
Обявление за изготвени регистри на имотите 1040
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 1212
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 1065

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река