Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо от Ийстленд-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 657
ЗАПОВЕД № 82/15.03.2019 г. и № 83/15.03.2019 г. 727
Графици за провеждане на изпити на 1-ва и 2-ра сесия за определяне на годишна оценка за СФО за учебната 2018/2019 година от СУ "Христо Ботев" - гр. Цар Калоян 694
КОНКУРС за заемане по трудово правоотношение, на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ на Община Цар Калоян 924
Заповед №44/20.02.2019 г. 819
Заповед №294/26.11.2018 г. 945
Заповед №293/26.11.2018 г. 1079
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 862
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 1154
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 879
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 915
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 849
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 939
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 1236
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 930
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 890
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 903
Обявление за изготвени регистри на имотите 990
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 1156
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 1005

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река