Покажи брой 
Заглавие Посещения
Заповед №294/26.11.2018 г. 655
Заповед №293/26.11.2018 г. 640
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД от 18.11 до 20.11.2018 г. 546
Обявление - Конкурс за избор на външен доставчик за възлагане на управлението на социалните услуги в общността - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания” 743
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от "Ийстленд-1" ЕООД 592
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Белгин Хюсеин - зам. кмет по Стопански дейности на Община Цар Калоян 570
ПЛАН – СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА – гр. ЦАР КАЛОЯН, с. Е 565
Съобщения на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ 659
Обявление започва записване на желаещи за дърва за огрев 646
Записване за дърва за огрев за предстоящия отоплителен период 634
За поредна година Община Цар Калоян се присъединява към кампанията "Да изчистим България заедно" 599
Информация за собственици на домашни свине във връзка със заболяването африканска чума по свинете 605
Обявление за изготвени регистри на имотите 671
З А П О В Е Д № РД-11-132/01.08.2018г. 803
ЗАПОВЕД № 121/24.07.2018 г. 690
ЗАПОВЕД № 210/24.07.2018 г. 641
ЗАПОВЕД №117/19.07.2018 г. 807
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 16.07.2018 до 18.07.2018 г 700
Нека опазим реколтата и горите от пожари 633
ЗАПОВЕД №184/20.06.2018 771

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река