О Б Я В Л Е Н И Е

       Община Цар Калоян уведомява жителите на Общината, относно възможността за записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово.

         Цената за 1 куб. м. дървесина акация е 60 лв., с включен транспорт и разтоварване до адрес.

         За информация и записване – Фронт офиса в Община Цар Калоян.

         Плащане - при записване във Фронт-офиса.

От общинското ръководство

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река