Покажи брой 
Заглавие Посещения
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1548
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1492
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1912
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1452
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1780
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1645
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1522
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1244
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2211
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1951
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1368
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2538
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1829
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2207
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1950
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1457
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1295
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1593
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1325
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1508

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река