Покажи брой 
Заглавие Посещения
Съобщение 17.09.2015 1810
Достоен живот за всички 1927
Протокол 18.08.2015 2056
ЗАПОВЕД № 169/23.06.2015 г. 2336
ЗАПОВЕД № 167/22.06.2015 г. 1982
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1919
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1842
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2303
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1815
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 2143
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 2050
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1857
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1591
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2619
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 2341
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1748
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 3103
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 2252
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2656
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 2313

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река