Покажи брой 
Заглавие Посещения
Съобщение 17.09.2015 1842
Достоен живот за всички 1950
Протокол 18.08.2015 2087
ЗАПОВЕД № 169/23.06.2015 г. 2366
ЗАПОВЕД № 167/22.06.2015 г. 2013
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1947
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1871
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2334
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1843
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 2174
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 2081
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1888
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1619
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2650
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 2371
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1778
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 3144
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 2280
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2689
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 2347

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река