Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1705
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1571
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1450
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1177
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2117
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1872
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1300
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2433
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1752
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2120
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1881
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1380
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1220
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1524
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1262
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1451
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1629
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1348
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1947
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1417

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река