Покажи брой 
Заглавие Посещения
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1388
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1713
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1578
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1461
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1191
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2133
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 1883
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1310
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2447
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 1761
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2130
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 1892
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1389
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1230
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1535
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1272
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1458
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1639
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1359
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 1960

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река