Покажи брой 
Заглавие Посещения
Съобщение 17.09.2015 1668
Достоен живот за всички 1796
Протокол 18.08.2015 1900
ЗАПОВЕД № 169/23.06.2015 г. 2194
ЗАПОВЕД № 167/22.06.2015 г. 1829
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 2 1768
СЪОБЩЕНИЕ 19.05.2015 1 1695
В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2144
"Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1667
ЗАПОВЕД № 113/08.05.2015 г. 1989
ЗАПОВЕД 24.04.2015 г. 1893
ЗАПОВЕД №­­­­ 97/22.04.2015 г. 1725
Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян" 1454
Дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян 2459
Община Цар Калоян гр.Цар Калоян № 21 / 17.04.2015год. 2183
ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА" 1582
ОКОНЧАТЕЛЕН ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД 2889
СЪОБЩЕНИЕ 11.02.2015 2076
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ГЮНАЙ УЗУНАЛИ - ЗАМ. КМЕТ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“ 2493
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 6 2145

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река