П О К А Н А

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 55, ал. 3, т. 2 и т.3'' от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация свиквам извънредно заседание на Общински съвет - Цар Калоян, което ще се проведе на 03.04.2020г., /петък /от 10.00 часа в Народно Читалище "Съзнай себе си - 1895 г." гр. Цар Калоян,при следния дневен ред:

 

1.Докладни записки

До

Общинските съветници на Общински съвет-Цар Калоян

Всички заинтересовани лица

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, отлагам провеждането на редовно заседание на Общински съвет Цар Калоян, насрочено на 20.03.2020 г., в 13 часа, както и съвместното заседание на комисиите на Общинския съвет, насрочено за 20.03.2020 г., в 10 часа, съгласно публикувана Покана, с цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

Мероприятията ще бъдат насрочени за нова дата, след приключване на периода на действие на противоепидемичните мерки.  

 

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река