Покажи брой 
Заглавие Посещения
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 863
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 978
График за провеждане на изпити 956
Протокол за разпределение на пасищата 911
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 1312
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 922
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 1031
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 978
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 1172
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 1136
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 1214
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1375
Заповед №236-239/02.06.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1439
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1235
МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян 1050
Уведомително писмо от СД "ВЕТЕКС" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1192
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1296
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 1238
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 1445
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 1300

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река