Покажи брой 
Заглавие Посещения
Съобщение - уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машин 975
Съобщение - Община Цар Калоян, уведомява гражданите, които имат кучета,че трябва да спазват следните условия по Наредба № 10 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Цар Калоян 1044
График за провеждане на поправителни изпити 12 клас 1013
Съобщение Заповед №58/07.02.2018 година 1157
График за провеждане на изпити 1111
Протокол за разпределение на пасищата 1072
СОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - Графици 1456
ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника в тъмната част на денонощието да се въздържат от движение 1095
„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2017 г. 1179
График За провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян 1104
Обявление на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 1322
ДА ЗА 2016 Форма ЗЕЕ 1315
Заповед № РД-11-101/01.08.2017 г. 1361
Заповед №368/20.07.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1563
Заповед №236-239/02.06.2017 г. на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ 1584
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1373
МОТИВИ ЗА приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Цар Калоян 1179
Уведомително писмо от СД "ВЕТЕКС" за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1349
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 1462
Заповед №191 / 14.03.2017 г. 1377

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река