Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“

 

cup topal obyad

Община Цар Калоян разработи проектно предложение, с което кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 01.05.2020 до 19.06.2020г.

От 21 април 2020г 60/шестдесет/ жители от община Цар Калоян ще имат възможност да получават безвъзмездно топъл обяд.

Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя в работни дни.

За програмата могат да кандидатстват:

Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социалната услуга от потребителите! Желаещите кандидати от Община Цар Калоянмогат да заявят своя интерес за включване в програмата на телефон:08424-2316 в срок до 15.04.2020г.

Община Цар Калоян щеизвърши служебна проверка за това дали кандидатите попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 60 потребителя.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река