Покажи брой 
Заглавие Посещения
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 1472
Доклад изменения Наредба №5 1500
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 1445
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 1143
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 1664
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 1839
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 1263
Списък на одобрените кандидати личен асистент 1639
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 1534
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 1462
Списък на одобрените кандидати 1550
ЗАПОВЕД № 43 /11.01.2016г. 1555
ОБЯВЛЕНИЕ 11.11.15 2163
ЗАПОВЕД № 311/04.11.2015г. 1997
Списък на допуснатите кандидати за интервю. 1779
ОБЯВА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 3107
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2355
ЗАПОВЕД № 280/30.09.2015 г. 1920
Съобщение 17.09.2015 1497
Достоен живот за всички 1622

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река