Покажи брой 
Заглавие Посещения
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 1804
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 1622
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 1814
Доклад изменения Наредба №5 1856
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 1781
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 1465
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 2052
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 2281
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 1572
Списък на одобрените кандидати личен асистент 1979
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 1877
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 1789
Списък на одобрените кандидати 1892
ЗАПОВЕД № 43 /11.01.2016г. 1932
ОБЯВЛЕНИЕ 11.11.15 2532
ЗАПОВЕД № 311/04.11.2015г. 2357
Списък на допуснатите кандидати за интервю. 2145
ОБЯВА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 3560
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2725
ЗАПОВЕД № 280/30.09.2015 г. 2263

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река