Покажи брой 
Заглавие Посещения
Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за изменение на улиците 1760
Обявление № 1 от 16.02.2017 г. на постъпилите Заявления и настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г. 1575
ПОКАНА - ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2016 1770
Доклад изменения Наредба №5 1810
Съобщение за Проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на УПИ № ХХХVІІ и № ХХХVІІІ , квартал 109 по ПР на гр.Цар Калоян 1744
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“ - информация за напредък на проекта 1425
ПРОТОКОЛ № 1 от общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград“ 2010
Конкурс за управление на социални услуги в общността Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора 2238
проект "Осигуряване на топъл обяд -2016“ 1533
Списък на одобрените кандидати личен асистент 1938
ОБЯВЛЕНИЕ - 21.03.2016 г. - интервюта за „Личен асистент" 1831
СЪОБЩЕНИЕ ДО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА „ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ”, „ЛИЧЕН, СОЦИАЛЕН И ЗДРАВЕН АСИСТЕНТ” 1749
Списък на одобрените кандидати 1847
ЗАПОВЕД № 43 /11.01.2016г. 1882
ОБЯВЛЕНИЕ 11.11.15 2484
ЗАПОВЕД № 311/04.11.2015г. 2318
Списък на допуснатите кандидати за интервю. 2095
ОБЯВА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 3496
ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 2682
ЗАПОВЕД № 280/30.09.2015 г. 2216

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река