Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 2117
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1945
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1823
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 2111
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1952
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2765
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 2031
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1918
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 2084
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1889
ЗАПОВЕД 1851
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1965
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1966
Обявление чл.1246 ал.2 1895
Обявление № 165 / 16.12.2003 1864
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 2133
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 1970
Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ.... (2) 1879
Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян 2057
ЗАПОВЕД №331/23.10.2013 г. 1891

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река