Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1488
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1619
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1618
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2365
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1706
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1581
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1591
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1542
ЗАПОВЕД 1499
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1587
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1615
Обявление чл.1246 ал.2 1546
Обявление № 165 / 16.12.2003 1524
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 1764
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 1656
Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ.... (2) 1566
Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян 1727
ЗАПОВЕД №331/23.10.2013 г. 1540
СЪОБЩЕНИЕ 1596
ЗАПОВЕД № 314/02.10.2013 г. 2151

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река