Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1933
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1739
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1644
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1876
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1773
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2553
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1846
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1727
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1824
Kонтрол на конкретни политики с проект по ОПАК 1693
ЗАПОВЕД 1663
ЗАПОВЕД № ____/23.01.2014 г. 1785
ЗАПОВЕД № 5/14.01.2014 г. 1780
Обявление чл.1246 ал.2 1702
Обявление № 165 / 16.12.2003 1683
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 1929
О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ 1796
Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ.... (2) 1704
Рекултивация на общинско депо в гр. Цар Калоян, Община Цар Калоян 1877
ЗАПОВЕД №331/23.10.2013 г. 1697

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река