Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД от 06.04 до 08.04.2020 г. 214
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД 223
Уведомление за изработване на подробен устройствен план от Местан Чакалов 276
Уведомление за инвестиционно предложение за Кравеферма за 40 бр. дойни крави 262
Уведомление за инвестиционно предложение от Сали Маджунджи 267
ЗАПОВЕД № 240/16.12.2019 г. 325
Съобщение относно управлението на битови и строителни отпадъци 295
Обявления за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 338
Инвестиционно предложение за изграждане на Рибовъдна ферма за отглеждане на европейки сом - необходимост от ОВОС 353
Инвестиционно предложение за изграждане на Рибовъдна ферма за отглеждане на европейки сом 328
Съобщение за недопускане нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци 363
График за провеждане на заседания на комисията по чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ 453
ЗАПОВЕД № ПО-09-186/02.08.2019 г. 472
Обявление от 02.08.2019 г. 423
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 01.08 до 03.08.2019 г. 388
Заповед №152/29.05.2019 г. 497
Уведомително писмо от ДАНСИЯ-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия за периода от 23.05.2019 г. до 27.05.2019 г. 454
Уведомително писмо от БГ Агро земеделска компания ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия за периода от 22.05.2019 г. до 24.05.2019 г. 414
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ДП "НКЖИ" за дата 23.05.2019 г. 437
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от ДП "НКЖИ" от 17.05.2019 г. 492

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река