Покажи брой 
Заглавие Посещения
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД от 06.04 до 08.04.2020 г. 326
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД 336
Уведомление за изработване на подробен устройствен план от Местан Чакалов 404
Уведомление за инвестиционно предложение за Кравеферма за 40 бр. дойни крави 373
Уведомление за инвестиционно предложение от Сали Маджунджи 392
Заповед №375/27.12.2021 г. 173
ЗАПОВЕД № 240/16.12.2019 г. 476
Съобщение относно управлението на битови и строителни отпадъци 414
Заповед №333/13.11.2019 г. 180
Обявления за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" 494
Инвестиционно предложение за изграждане на Рибовъдна ферма за отглеждане на европейки сом - необходимост от ОВОС 491
Инвестиционно предложение за изграждане на Рибовъдна ферма за отглеждане на европейки сом 468
Съобщение за недопускане нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци 500
График за провеждане на заседания на комисията по чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ 616
ЗАПОВЕД № ПО-09-186/02.08.2019 г. 631
Обявление от 02.08.2019 г. 577
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от 01.08 до 03.08.2019 г. 521
Заповед №152/29.05.2019 г. 652
Уведомително писмо от ДАНСИЯ-1 ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия за периода от 23.05.2019 г. до 27.05.2019 г. 610
Уведомително писмо от БГ Агро земеделска компания ЕООД за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия за периода от 22.05.2019 г. до 24.05.2019 г. 555

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река