Покажи брой 
Заглавие Посещения
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ ПО ЧЛ. 101 ОТ ЗМИП НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 237
Нормативни документи - 2020 г. 378
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН ЗА ОБМЕН НА ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА СЪОБЩЕНИЯ 845
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за защита на личните данни в Община Цар Калоян 1682
Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Цар Калоян 340
ИНСТРУКЦИЯ За реда и организацията на административното обслужване на общинска администрация Цар Калоян 1612
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността по управлението на човешките ресурси в Общинска администрация Цар Калоян 2971
Устройствен правилник за дейността и организацията на Общинска администрация Цар Калоян 2311
Инструкция за документационната и деловодната дейностви в Общинска администрация Цар Калоян 2331

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река