Покажи брой 
Заглавие Посещения
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1846
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1646
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 2000
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1713
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1874
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 2079
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1805
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 2438
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1818
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2620
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1776
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1700
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 3329
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1828
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 2265
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1776
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1941
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1904
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1849
Заболяването "Син език" по животните. 1592

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река