Покажи брой 
Заглавие Посещения
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2124
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1339
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1304
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2806
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1389
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1848
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1294
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1481
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1467
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1418
Заболяването "Син език" по животните. 1172
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1646
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1425
ЗАПОВЕД №164/14.07.2014 г. 1387
Наредба № 3 От 28.02.2003 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1474
„Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на Община Цар Калоян в периода 2014-2020 г.“ 1485
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Дауд Аляовлу - зам. кмет по „Стопански дейности“ в Община Цар Калоян 2215
ЗАПОВЕД № 94/07.05.2014 г. 1571
ЗАПОВЕД № 82/28.04.2014 г. 1457
Обявление по чл.124б,ал.2 от ЗУТ 1460

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река