Покажи брой 
Заглавие Посещения
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 5 1815
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 4 1614
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1970
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1684
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1844
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 2050
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1776
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 2408
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1792
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2590
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1745
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1670
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 3292
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1798
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 2238
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1747
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1911
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1873
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1824
Заболяването "Син език" по животните. 1564

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река