Покажи брой 
Заглавие Посещения
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 3 1649
Д О К Л А Д НА З А П И С К А 2 1370
Д ОК Л А Д Н А З А П И С К А 1 1556
ЗАПОВЕД №­­­­ 13/­­­­­­­12.01.2015 г. 1762
Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян 1478
КОНКУРС за Длъжността „СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН“ 2088
ДОКЛАД от Гюнай Узунали - Зам.-кмет „Стопански дейности” в Община Цар Калоян 1526
МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 2248
З А П О В Е Д № 292 / 03.12.2014 година 1457
„Рекултивация на общинско депо, Цар Калоян” 1414
ОИК – ЦАР КАЛОЯН Решения 2943
Декларация по чл.12 т.4 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интерси 1503
ЗАПОВЕД № 227/23.09.2014 г. 1973
З А П О В Е Д № 222 / 12.09.2014година 1427
З А П О В Е Д № 210 / 29.08.2014г 1613
ЗАПОВЕД № 152 /19.08.2014г. 1600
ЗАПОВЕД № 153 /19.08.2014г. 1530
Заболяването "Син език" по животните. 1299
ЗАПОВЕД №199/15.08.2014 г. 1784
Прес-конференция по проект „Осигуряване на адекватна политическа и стратегическа планова основа за развитието на община Цар Калоян в периода 2014-2020г” 1580

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река