Председател: Найден Хинков Късов – Зам. кмет по„Социални дейности и образование”;

Членове:

1.       Хюсеин Реханов Хюсеинов  – Кмет на кметство Езерче;

2.       Йордан Ненков – Кмет на кметство Костанденец;

3.       Белгин Хюсеин – зам. кмет по „Стопански дейности“;

4.       Представител на  Дирекция „Социално подпомагане”,  гр. Цар Калоян; 

5.       Представител на СОУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян; 

6.       Представител на Дирекция „Бюро по труда”, филиал Цар Калоян; 

7.       Севинч Салиева – общински съветник;

8.      Исмаил Касабов – общински съветник;

9.    Мария Ганева – общински съветник;

10. Ангел Милков – общински съветник.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река