Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 150
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 478
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 487
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 448
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1186
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1627
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1827
Главен регистър за публична общинска собственост 1304
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1486
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1311
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1383

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река