Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 197
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 452
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 768
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 746
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 690
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1439
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1896
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2109
Главен регистър за публична общинска собственост 1582
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1741
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1564
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1609

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река