Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 234
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 591
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 573
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 530
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1281
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1716
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1930
Главен регистър за публична общинска собственост 1409
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1569
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1392
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1476

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река