Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 185
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 533
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 532
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 490
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1230
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1660
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1863
Главен регистър за публична общинска собственост 1350
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1529
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1348
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1426

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река