Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 102
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 359
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 694
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 673
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 620
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1382
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1825
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2034
Главен регистър за публична общинска собственост 1505
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1662
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1486
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1548

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река