Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 305
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 566
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 888
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 846
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 786
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1552
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1993
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2194
Главен регистър за публична общинска собственост 1681
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1830
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1662
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1693

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река