Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 383
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 641
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 964
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 926
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 861
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1626
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 2069
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2260
Главен регистър за публична общинска собственост 1752
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1893
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1734
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1766

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река