Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 284
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 307
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 262
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1007
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1440
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1648
Главен регистър за публична общинска собственост 1135
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1296
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1156
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1211

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река