Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 34
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 277
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 628
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 607
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 562
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1318
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1759
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1969
Главен регистър за публична общинска собственост 1444
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1601
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1424
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1504

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река