Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 41
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 358
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 383
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 334
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1076
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1512
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1721
Главен регистър за публична общинска собственост 1194
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1370
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1220
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1274

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река