Покажи брой 
Заглавие Посещения
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 82
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 411
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 427
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 381
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1120
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1556
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1764
Главен регистър за публична общинска собственост 1231
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1422
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1250
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1316

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река