Покажи брой 
Заглавие Посещения
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 307
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 326
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 277
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1031
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1465
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1670
Главен регистър за публична общинска собственост 1150
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1316
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1171
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1229

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река