Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 58
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 306
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 654
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 632
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 581
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1346
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1786
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 1994
Главен регистър за публична общинска собственост 1467
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1618
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1447
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1521

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река