Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 236
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 489
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 807
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 779
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 723
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1473
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 1929
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2138
Главен регистър за публична общинска собственост 1619
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1771
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1597
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1641

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река