Покажи брой 
Заглавие Посещения
РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 462
Регистър на концесиите на Община Цар Калоян 724
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на удостоверенията за въвеждане в експлоатация обекти 1030
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените разрешителни за строеж 1000
Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019 г. 935
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси воден за периода 01.04.2013 г. до 01.06.2016 г. 1692
Регистър на декларациите по чл.112 от Закона за предотвратяване 2142
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 2337
Главен регистър за публична общинска собственост 1824
Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под наем/аренда 1959
Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2016 година 1807
Регистър на от ЗЗЖ обработените от СГБЛЖ-Русе кучета по чл. на територията на общината 1847

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река