СЪОБЩЕНИЕ

 

Днес, 27.08.2020 г., на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН осигурява обществен достъп за период от 14 дни, за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица, до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

Промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на пасища, мери-публична общинска собственост в ниви-частна общинска собственост на следните поземлени имоти:

  1. Поземлен имот с идентификатор 27156.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян, с обща площ от 8, 056 дка;
  2. Поземлен имот с идентификатор 27156.25.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерче, общ. Цар Калоян, с обща площ от 2, 296 дка;
  3. Поземлен имот с идентификатор 77308.167.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 4, 067 дка;
  4. Поземлен имот с идентификатор 77308.331.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 16, 072 дка;
  5. Поземлен имот с идентификатор 77308.349.22 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, с обща площ от 6, 367 дка;

Информацията се намира в отдел „Общинска собственост“, ст. 213, в сградата на Община Цар Калоян, на пл. „Демокрация“ 1.

Становищата могат да се представят на адреса на Община Цар Калоян (пл. „Демокрация“ 1, гр. Цар Калоян п.к. 7280) или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 10.09.2020 г.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река