Покажи брой 
Заглавие Посещения
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. 19
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие от 01.01.2019 до 31.12.2019 г. 77
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие от 01.01.2019 до 30.09.2019 г. 210
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за II-ро тримесечие от 01.01.2019 до 30.06.2019 г. 307
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2019 до 31.03.2019 г. 324
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 г. 363
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.09.2018 г. 458
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. 900
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 31.03.2018 г. 911
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. 492
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. 1021

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река