Покажи брой 
Заглавие Посещения
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. 10
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие от 01.01.2019 до 31.12.2019 г. 66
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие от 01.01.2019 до 30.09.2019 г. 197
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за II-ро тримесечие от 01.01.2019 до 30.06.2019 г. 292
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2019 до 31.03.2019 г. 314
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 г. 353
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.09.2018 г. 443
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. 884
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 31.03.2018 г. 895
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. 480
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. 1008

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река