Покажи брой 
Заглавие Посещения
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2020 до 31.03.2020 г. 36
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за IV-то тримесечие от 01.01.2019 до 31.12.2019 г. 93
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за III-то тримесечие от 01.01.2019 до 30.09.2019 г. 232
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за II-ро тримесечие от 01.01.2019 до 30.06.2019 г. 325
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за I-во тримесечие от 01.01.2019 до 31.03.2019 г. 341
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2018 до 31.12.2018 г. 378
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.09.2018 г. 475
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 30.06.2018 г. 915
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за тримесечие от 01.01.2018 до 31.03.2018 г. 927
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2017 до 31.12.2017 г. 512
Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета от 01.01.2016 до 31.12.2016 г. 1041

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река