П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 

На основание чл.44,ал.21,т.5 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, поемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян

 

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

 

на 30.11.2020 година /понеделник/ от 10.00 часа в залата на

Читалище “Съзнай себе си“ на 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА,

което ще се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в проекто-бюджета на общината през 2021 година.

ПОКАНА 14.10

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река