До

Общинските съветници на Общински съвет-Цар Калоян

Всички заинтересовани лица

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната /ДВ бр.22 от 13.03.2020 г./, Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб, отлагам провеждането на редовно заседание на Общински съвет Цар Калоян, насрочено на 20.03.2020 г., в 13 часа, както и съвместното заседание на комисиите на Общинския съвет, насрочено за 20.03.2020 г., в 10 часа, съгласно публикувана Покана, с цел - избягване присъствието на голям брой хора на едно място.

Мероприятията ще бъдат насрочени за нова дата, след приключване на периода на действие на противоепидемичните мерки.  

 

Гюнай Узунали

Председател на ОбС-Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река