Вътрешни правила за обмен на документичрез СЕОС pdf

 

Правилник за вътрешен трудов ред pdf

 

Устройствен правилник за дейността на общинска администрация Цар Калоян pdf

 

Харта на клиента pdf

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река