Вътрешни правила за обмен на документичрез СЕОС pdf

 

Правилник за вътрешен трудов ред pdf

 

Устройствен правилник за дейността на общинска администрация Цар Калоян pdf

 

Харта на клиента pdf

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река