П О К А Н А

Кмета на община Цар Калоян

 

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.17,ал.2 от Наредба №20 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,поемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Цар Калоян

 

КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА

на 07.01.2019година/понеделник/от 10.00часа в залата на общината на ул.Г.Тотлебен/Детски кът,Социални грижи/ на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА,което ще се проведе под формата на дискусионен форум.На тази среща ще се представят пред местната общност годишните цели,приоритетите и намеренията и тяхното финансово отражение в проектобюджета на общината през 2019 година

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река