ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по реда на Глава V, чл.14, ал.3, т.1, от ЗОП С ПРЕДМЕТ:Изпълнение на строително-монтажни работи на обект „ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТЕН ЦЕНТЪР В ГР.ЦАР КАЛОЯН”

 

Изтегли от тук.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река