Регистър на концесиите на Община Цар Калоян

 

№ на Разрешително за ползване на воден обект язовир / рибарник / имот №  Акт за общинска собственост НАСЕЛЕНО МЯСТО КОНЦЕСИОНЕР ДОГОВОР  № /ДАТА   КРАЙ НА ДОГОВОРА
    ЕИК
1/18.09.2015 г. рибарник ПИ № 000508 акт за ПОС № 7/06.07.2001 г., с. Костанденец "АКВА ТИНА" ООД № 21/13.03.2014 г. 13.03.2039 г.
  ЕИК 202611387
2/18.09.2015 г. рибарник ПИ № 000506 акт за ПОС № 6/06.07.2001 г. с. Костанденец "АКВА ТИНА" ООД № 22/13.03.2014 г. 13.03.2039 г.
  ЕИК 202611387
3/18.09.2015 г. рибарник ПИ № 00510 акт за ПОС № 5/06.07.2001 г.,  с. Костанденец "АКВА ТИНА" ООД № 22/13.03.2014 г. 13.03.2039 г.
  ЕИК 202611387

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река