Публичен регистър по чл.5,ал.5 от ЗУТ на издадените Заповеди на одобряване на ПУП 2019г.

Заповед №

Наименование

82/15.03.2019г.

ПУП-ПЗ на ПИ 38830.503.26 собственост на „Тоан-69“ЕООД

83/15.03.2019г.

ПУП-ПР и ПЗ на УПИ III-137 и IV-137,кв.23 с.Езерче,собственост на „Есю“ЕООД

117/19.04.2019г.

ПУП-ПР на част от кв.37 и обособяване на УПИ XVII-9078 и УПИ XVIII-666 и улица с ОТ211А-ОТ 212А,кв.37 гр.Цар Калоян

173/21.06.2019г.

ПУП-ПР на УПИ XIII-390,кв.31 по ПР на с.Езерче,собственик Али Ибрямов Кьосев

256/18.09.2019г.

ПУП-ПП за изграждане на напорен водопровод „ЧР-Езерче“ и „Баш Бунар“ с.Езерче ,собственост на Община Цар Калоян

257/18.09.2019г.

ПУП-ПР на УПИ XIV-1459,кв.95 по ПР на Цар Калоян,собственост на Айтен Хасан Кючюкали и Сали Мехмед Кючюкали

Заповед №

Наименование

82/15.03.2019г.

ПУП-ПЗ на ПИ 38830.503.26 собственост на „Тоан-69“ЕООД

83/15.03.2019г.

ПУП-ПР и ПЗ на УПИ III-137 и IV-137,кв.23 с.Езерче,собственост на „Есю“ЕООД

117/19.04.2019г.

ПУП-ПР на част от кв.37 и обособяване на УПИ XVII-9078 и УПИ XVIII-666 и улица с ОТ211А-ОТ 212А,кв.37 гр.Цар Калоян

173/21.06.2019г.

ПУП-ПР на УПИ XIII-390,кв.31 по ПР на с.Езерче,собственик Али Ибрямов Кьосев

256/18.09.2019г.

ПУП-ПП за изграждане на напорен водопровод „ЧР-Езерче“ и „Баш Бунар“ с.Езерче ,собственост на Община Цар Калоян

257/18.09.2019г.

ПУП-ПР на УПИ XIV-1459,кв.95 по ПР на Цар Калоян,собственост на Айтен Хасан Кючюкали и Сали Мехмед Кючюкали

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река