Покажи брой 
Заглавие Посещения
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за подбор на специалисти 1649
Обявление - подбор на Специалист по заетостта - 1 бр. 1751
Обявление - подбор на Психолог - 1 бр. 1642
Обявление - подбор на Специалист, обучение и развитие - 1 бр. 1630
Обявление - подбор Технически сътрудник - 1 бр. 1606
Обявление - подбор на Социални възпитатели - 3 бр. 1108
Обявление - подбор на Юрист – трудово правни въпроси - 1 бр. 1158
О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на участници в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности 1308
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1452
Община Цар Калоян набира Медицинска сестра или Медицински фелдшер по Проект "Нови възможности за грижа" 1761

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река