Покажи брой 
Заглавие Посещения
Обявление - по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 1412
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за подбор на специалисти 2088
Обявление - подбор на Специалист по заетостта - 1 бр. 2092
Обявление - подбор на Психолог - 1 бр. 2018
Обявление - подбор на Специалист, обучение и развитие - 1 бр. 1965
Обявление - подбор Технически сътрудник - 1 бр. 2147
Обявление - подбор на Социални възпитатели - 3 бр. 1433
Обявление - подбор на Юрист – трудово правни въпроси - 1 бр. 1481
О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на участници в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности 1576
ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 1736
Община Цар Калоян набира Медицинска сестра или Медицински фелдшер по Проект "Нови възможности за грижа" 2080
Проект „Подкрепа за достоен живот“ 3000
„Благоустрояване на централна зона - гр. Цар Калоян 3052

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река