Покажи брой 
Заглавие Посещения
Прием на заявления от кандидат – потребители на почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда 381
Процедура за кандидатстване, подбор и наемане на 8 (осем) специалисти в областта на социалните дейности за почасово предоставяне на услуги в домашна среда 392
ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ И ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН”, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 413
Проект "Подобряване на достъпа на заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 802
Община Цар Калоян ви кани на Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания 731
Кръгла маса за разискване на възможностите за работата на хората с увреждания 871
Община Цар Калоян стартира информационна кампания "Хората с увреждания могат" 1042
Обявление - по Проект "Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян" 1048
ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в процедура за подбор на специалисти 1563
Обявление - подбор на Специалист по заетостта - 1 бр. 1670

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река