Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020“.

 

 

ratse kupaОбщина Цар Калоян разработи проектно предложение, с което  кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“

Проектното предложение е одобрено и дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се реализират в периода от 14.09.2020 до 31.10.2020г.

От 14 септември 2020г 60/шестдесет/ жители от община Цар Калоян ще имат възможност да получават безвъзмездно топъл обяд.

Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя в работни дни.

За програмата могат да кандидатстват:

-Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

-Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната.

-Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

С оглед противоепидемичните препоръки на Националния оперативен щаб, не се изисква подаване на заявления от кандидатите и сключване на договор за ползване на социалната услуга от потребителите! Желаещите кандидати от Община Цар Калоянмогат да заявят своя интерес за включване в програмата на телефон:08424-2316 в срок до 08.09.2020г.

Община Цар Калоян щеизвърши служебна проверка за това дали кандидатите попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 60 потребителя.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река