Покажи брой 
Заглавие Посещения
Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Цар Калоян и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 20 1084
Докладна записка относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Цар Калоян 1202
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Цар Калоян 1172
МОТИВИ За изменение на Наредба № 9 за рекламно-информационната дейност на територията на община Цар Калоян. 1201
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Цар Калоян. 1276
МОТИВИ За изменение на Наредба № 6 за управление на общинските пътища 1489
МОТИВИ За изменение на Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Цар Калоян 1236
МОТИВИ За изменение на Наредба № 16 за управление на отпадъците на територията на община Цар Калоян. 1228

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река