ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Обявление № 4 от 27.10.2016 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 16.09.2016 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум

на 06.11.2016 г.

  

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 26.10.2016 г.

САБРИ АЛИЕВ ЧАКАЛОВ 007 -
2. служебно Чл.31,ал.2 от ИК АНДРЕЙ КРАСИМИРОВ ЧАВДАРОВ 002 Извън страната
3 служебно Чл.31,ал.2 от ИК ВЕСИЛЕ АХМЕД КАСИМ 003 Извън страната
4 служебно Чл.31,ал.2 от ИК ТУНДЖАЙ АДИЛ КАСИМ 003 Извън страната
5 1301/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия МЕХМЕД ХАСАН ТОПАЛ 002 011
6 1302/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ХАВА ИСУФ ТОПАЛ 002 011
7 1303/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия КЕРИМЕ ХАСАНОВА ХАСАНБАШЕВА 001 011
8 1304/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ХАЛИМЕ ИБРЯМ ПРАШКО 001 011
9 1305/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ШАМСИЕ МЕХМЕДОВА АТИБОВА 003 011
10 1306/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия НАЗИФЕ САБРИ МАХРЕМ 002 011
11 1307/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия АЙЛИН МЕХМЕДОВА ХАДЖИАХМЕДОВА 001 011
12 1308/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия СЕБАХТИН АХМЕДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ 001 011
13 1309/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ХЮЛИЯ БЕЙХАНОВА МУРАДОВА 002 011
14 1311/21.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия СОНГЮЛ МЕХМЕД МАНАФ 002 011
15 1361/27.10.2016 чл.37, ал.1 и 2от ИК и§ 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия ХАСАН ХЮСЕИНОВ ОМУРКЬОВЛИЕВ 001 011

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река