Общинска преброителна комисия – Цар Калоян започна набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд.

 

   От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат Заявление по образец в стая № 208 в административната сграда на Община Цар Калоян, с адрес: гр. Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1.

   При предстоящото преброяване в община Цар Калоян ще бъдат ангажирани около 24 преброители и 4 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

   Задължителни изисквания за кандидатите за преброители и контрольори са те да са навършили 18 години, да имат поне средно образование, да не са осъждани или за тях да не текат съдебни действия. Не се допуска кандидатите да са данъчни и финансови инспектори, полицаи, съдебни изпълнители, военнослужещи.

   Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8:00 сутрин до 20:00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

   Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един преброител ще може да работи по повече от 1 преброителен участък. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

   Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. На контрольорите ще се заплаща на брой преброителни участъци. Повече информация за подготовката и провеждането на Преброяване 2021 можете да намерите на: www.census2021.bg

   Образци на необходимите документи са публикувани на сайта на Община Цар Калоян в рубрика „Преброяване 2021“ и ще могат да се получат и в стая №208 в общината.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река