П О К А Н А

Кмета на Община Цар Калоян

 

На основания чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 130д, ал. 3, т. 3 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на Решение №13/25.04.2019г. на Общински съвет – гр. Цар Калоян

 

КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

 

на 23.05.2019г. /четвъртък/ от 10:00 часа в помещението до сградата на Дирекция „Социално подпомагане" - община Цар Калоян, гр. Цар Калоян, ул. Тотлебен № 5 на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПЛАНА ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН. На тази среща ще се представи изготвения проект и мерките за изпълнение на плана за финансово оздравяване. Ще се предостави реална възможност на жителите на общината да представят своите предложения.

 

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река