Покажи брой 
Заглавие Посещения
Обявление със заповед №РД-07-19 от 21.07.2020 г. 49
СЪОБЩЕНИЕ от 27.08.2020 г. на основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС) 65
Обявление №РД-07-19/21.07.2020 г. 63
Обявление от 03.08.2020 г. 94
Започва записване на желаещи за дърва за огрев 2020 г. 101
Уведомително писмо №78 146
Уведомително писмо №77 116
Уведомителни писма от Атанас Добрев 129
Инвестиционно предложение на ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 138
Уведомителни писма от Атанас Добрев 123
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 90
Записване на желаещи за дърва за огрев, предлагани от „Ветовска Гора ЕООД“, гр. Ветово. 165
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия 123
Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 125
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Ветекс 4 ООД за периода от 17.04 до 19.04.2020 г. 123
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Старт ЕАД от 16.04 до 08.04.2020 г. 130
Община Цар Калоян е с одобрено проектно предложение по програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020“ 160
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД от 06.04 до 08.04.2020 г. 157
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия от Агрикорн Сстар ЕАД 171
Уведомление за изработване на подробен устройствен план от Местан Чакалов 227

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река