С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Цар Калоян, Област Разград, уведомява гражданите и гостите на Община Цар Калоян, че с Заповед № 076 /17.04.2018 г. на Директора на ОДБХ гр.Разград планираното изложение на декоративни птици и гълъби обявено за 16.0.2018 г. от 10. 00 ч. в местността „Ореш баир“, гр.Цар Калоян не може да се осъществи поради влошената епизоотична обстановка във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца (грип) по птиците на територията на Република България

От общинското ръководство

 

Дата 15.06.2018 г.

гр.Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река