Съобщение

 

         Община Цар Калоян, Област Разград, уведомяваме всички гражданите от гр.Цар Калоян, които притежават земеделска и горска техника , че на 20.03.2018 г., ще се извърши технически преглед   и регистрация на трактори ремаркета и самоходни шасита и сезонен технически преглед на машините, които ще вземат участие в есенната кампания/ плугове, сеялки, дискови брани, приспособления за слънчоглед съм зърнокомбайните и др./ от инспекторите на КТИ към МЗГ.

При прегледа да се представят следните документи:

  1. Свидетелство за регистрация на притежаваната техника – съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника.
  2. Застрахователна полица за застраховка “Гражданска отговорност”.
  3. Свидетелство за правоспособност от категорията за управляваната машина.

         За неявяване ще се налагат принудителни административни мерки по чл.18 от ЗРКЗГТ и административни наказания по чл.20 от ЗРКЗГТ.

 

15.03.2018 год.

гр.Цар Калоян

От общинското ръководство:

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река