С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Община Цар Калоян - Област Разград, уведомява всички  граждани на общината, че във връзка с настъпващия зимен период и ранното настъпване на тъмната част на денонощието, и на основание чл.66, ал.2 от ЗМВР, с цел отстраняване на причините  и условията  благоприятстващи възникването на ПТП с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника, да  се въздържат от движение с ППС с животинска тяга и малогабаритна селскостопанска техника   в тъмната част на денонощието.

 

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

 

Дата:  21.11.2017 г.

гр.Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река