da izchistim bg

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Цар Калоян призовава жителите на общината , да излязат на 16 септември 2017 г. и да извършат  почистване около  домовете си,  и  общинските  територии  в района, в който живеят.

По този начин ще се включите в Кампанията

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“

ОТ ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВ О

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река