gerb

   РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Министерство на земеделието и храните

   Областна дирекция “Земеделие” Разград

   Общинска служба по земеделие – Разград

                       Офис Цар Калоян

 

ГРАФИК

 

За  провеждане на заседания на комисията по чл. 37 в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед  № РД-11-101/01.08.2017 г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" град Разград за стопанската 2017/2018 г., за землищата на Община Цар Калоян

 

Община Землище Дата Начален час Място на провеждане Заповед №
1 2 3 4 5 6
Цар Калоян Цар Калоян 18.08.2017г. 10.00 Офис Цар Калоян РД-11-101/
  Езерче  18.08.2017г. 13,00 Офис Цар Калоян 01.08.2017 г.
  Костанденец 18.08.2017г. 15,00 Офис Цар Калоян  
Цар Калоян Цар Калоян 28.08.2017 г. 10.00 Офис Цар Калоян РД-11-101/
  Езерче  28.08.2017 г. 13,00 Офис Цар Калоян 01.08.2017 г.
  Костанденец 28.08.2017 г. 15,00 Офис Цар Калоян  
Цар Калоян Цар Калоян 30.08.2017 г. 10.00 Офис Цар Калоян РД-11-101/
  Езерче  30.08.2017 г. 13,00 Офис Цар Калоян 01.08.2017 г.
  Костанденец 30.08.2017 г. 15,00 Офис Цар Калоян  
Цар Калоян Цар Калоян 08.09.2017 г. 10.00 Офис Цар Калоян РД-11-101/
  Езерче  08.09.2017 г. 13,00 Офис Цар Калоян 01.08.2017 г.

 

Заседанията  са публични и на тях могат да присъстват представители на собствениците, на ползвателите и други заинтересувани лица.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река