Обявление

             На основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2017/2018 година в землищата на територията на община Цар Калоян, област Разград, са изготвени предварителни регистри на имотите.

Настоящото се обявява в кметствата на територията на общината, в сградата на Общинска служба по земеделие - Разград,  Офис Цар Калоян, на интернет страниците на общината и на Областна дирекция „Земеделие” – Разград.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река