ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 1 от 16.02.2017 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 26.03.2017 г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал  на 03.02.2017 г.

РУЖДИ АЛИЕВ ГРОПОВ 8 -
2. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починал на 08.02.2017 г.

ИСМАИЛ ЕБИБ ЯЗЪДЖИ 7 -
3. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала  на 05.02.2017 г.

АТЧЕ ИБРЯМ КЪРМАДЖИ 1 -
4. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала на 13.02.2017 г.

АЙШЕ ИСМАИЛОВА ТОРЛАКЛИЕВА 1 -
5. №1/13.02.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ДОБРИ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

извън Община

Цар Калоян                                           

6
6 №2/14.02.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ГИНКА ДЕЧЕВА СТАНЧЕВА

извън Община

Цар Калоян                                           

5
7 №3/14.02.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНЧО ДОБРЕВ СТАНЧЕВ

извън Община

Цар Калоян                                           

5
8 №4/16.02.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ЕЛИЗ ФИКРЕТ ХАЛИЛ

извън Община

Цар Калоян                                           

6

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река