ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ   ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-03.02

От началото на юни на територията на Община Цар Калоян стартира услугата „ Топъл обяд-2016“ по проект на общината. Желанието си да получават топъл обяд още тогава заявиха около 65 човека. 50 бяха одобрени, 10-15 останаха резерви. Като бенефициент по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Осигуряване на топъл обяд-2016“, Община Цар Калоян  информира всички заинтересовани лица на територията на Община Цар Калоян относно напредъка на услугата.
 Одобрените ползватели ще се възползват от нея в продължение на 11 месеца. В рамките на посочения период се предоставя обяд на хора , живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. 

На мястото на лицата, отпаднали от услугата поради отпадане от целевите групи, като предимство при включването на резервите е дадено на семейства.  Обещанията на служителите към дейност „ДСП“-Цар калоян са, че менюто ще е съобразено
с предстоящите коледни и новогодишни празници. 
Проектът е с продължителност до 30 април 2017, . Договорът по настоящият проект е на стойност 29 348 лв.

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река