Община Цар Калоян стартира дейностите по изпълнението на проект "Осигуряване на топъл обяд в община Цар Калоян"

 

Стартира Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“. Община Цар Калоян внесе проектно предложение, което беше одобрено и започва изпълнението на дейностите. По проекта се предвижда да се осигурява топъл обяд на 60 лица от целевите групи по проекта, а именно:

- Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход

- Неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни помощи за деца;

- Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, социални и наследствени пенсии.

Включването в проекта става чрез попълване на заявление-декларация по образец в община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река