СЪОБЩЕНИЕ

 

Относно: Проверка на данните на лица с постоянен адрес в община Цар Калоян и настоящ адрес в чужбина .

 

Във връзка с подготовката по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци за предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници и кметове, съобразно разпоредбите на Изборния кодекс и в съответствие с чл. 4, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, е необходимо длъжностни лица от Община Цар Калоян да извършат проверка за актуалността на настоящите адреси на лица, с постоянен адрес в община Цар Калоян, когато същите са в чужбина.

 

Предвид гореизложеното, Община Цар Калоян уведомява лицата, които са живели и работили  в чужбина, но към днешна дата са се завърнали, че е необходимо:

 

 в срок до  30.03.2015 г. да се явят в  сградата на Община Цар Калоян,отдел „ЕСГРАОН“ за извършване на проверка на настоящите им адреси и при необходимост същите да бъдат актуализирани.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река