„Избор на изпълнител за извършване на функционален анализ, оптимизиране на процедурите и документите за работа в общината и провеждане обучения за прилагането им в община Цар Калоян”

Изтегли документация от тук.

 

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река