СЪОБЩЕНИЕ

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН, представлявана от инж. Ахмед Ахмедов – Кмет на Общината, с адрес: гр. Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, тел.: 08424 2316, факс: 08424 2378, съобщава, че търгът за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии - общинска собственост на територията на община Цар Калоян, в обект№ 347001, по процедура, открита със Заповед № 314/02.10.2013 г. на Кмета на Община Цар Калоян, обявен за 15.10.2013 г., се отлага за повторната дата, насрочена на 22.10.2013 г.

Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта и подаването на заявлания за участие могат да бъдат осъществени при условията, предвидени в Заповед № 314/02.10.2013 г.

 

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река