ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ЧЛ.14, АЛ.4, Т2 И ГЛАВА ОСЕМ „А" ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „Доставка на хранителни продукти, подробно описани като артикули, за нуждите на ОДЗ „Славейче” гр. Цар Калоян, по обособени позиции както следва:
Позиция І – „Доставка на хляб и хлебни изделия ”
Позиция ІІ – „Доставка на месо, месни продукти, риба и рибни продукти”
Позиция ІІІ – „Доставка на мляко и млечни продукти ”
Позиция ІV – „Доставка на тестени изделия и варива”
Позиция V – „Доставка на захар и захарни изделия ”
Позиция VІ – „Доставка на плодове и зеленчуци”
Позиция VІІ – „Доставка на плодови и зеленчукови консерви”
Позиция VІІІ – „други хранителни продукти и подправки”.

Всички документи могат да бъдат изтеглени от тук.

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река