СЪОБЩЕНИЕ

До гражданите на община Цар Калоян

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В качеството ми на орган, компетентен да организира управлението на битови и строителни отпадъци, образувани на територията на общината, съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците, Ви уведомявам, че е забранено изхвърлянето на битови отпадъци на неразрешени за това места и Ви призовавам да изхвърляте битовите отпадъци единствено и само в поставените за целта контейнери, каквито има на предвидените места по улиците на населените места.

При неизпълнение на горното ще бъде ангажирана административно-наказателната отговорност на виновните лица.

 

Дауд Аляовлу:

Кмет на Община Цар Калоян

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река