Информация относно работата на клуб "IT нинджа" - бял колан за учебната 2019-2020 г. по проект BG05M2OP001-2.012-001 "Образование за утрешния ден"

Изтеглете тук

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река