Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване Посещения
График за провеждане на заседания на косимията по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ 14 Август 2018 14672
График за провеждане на поправителни изпити на първа и втора сесии за определяне на годишна оценка за 12 клас 20 Април 2018 15186
Публично обсъждане на проекто бюджета за 2018 година 24 Януари 2018 15099
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от общинския поземлен фонд на община Цар Калоян и земи по чл. 19 и § 26 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 01 Февруари 2017 1297
Приемна на Областния управител за жителите на Община Цар Калоян 10 Юни 2016 3585
Приемна на 20.05.2016 г. на представител на КЗД 19 Май 2016 4215
ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” 18 Декември 2015 1677
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 3 17 Декември 2013 2245
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 2 17 Декември 2013 1824
С Ъ О Б Щ Е Н И Е 1 17 Декември 2013 1757
С П И С Ъ К 17 Декември 2013 1647
Празник на града 14 Август 2013 2958
Прием за учебната 2013/2014 година. 27 Юни 2013 2821
Избори 2013 21 Март 2013 2801
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за провеждане на национален референдум 16 Януари 2013 4600
Референдум 2013 16 Януари 2013 1602

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река