С П И С Ъ К

 

На допуснатите до участие в конкурс кандидати за длъжността:

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  Дирекция „Финансово- стопанска“

 в Община Цар Калоян

 

 

1.   Елиз Фикрет Халил

 

 

Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 21.12.2013г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общинска администрация Цар Калоян.

 

 

13.12.2013г.                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   / Д. Аляовлу/

 


С П И С Ъ К

 

На недопуснатите до участие в конкурс кандидати за длъжността:

 

ГЛАВЕН ЮРИСКОНСУЛТ  Дирекция „Финансово- стопанска“

 в Община Цар Калоян

 

 

1.   Ирен Христова Христова – не са представени документи, доказващи изискуемия професионален опит;

 

 

 

 

13.12.2013г.                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   / Д. Аляовлу/

 

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река