ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН    

Обявление № 4 от 06.03.2017 г.

на постъпилите Заявления и  настъпилите промени след 10:00 ч. на 03.02.2017 г.

в обявените избирателни списъци за изборите за народни представители

на 26.03.2017 г.

№ по ред №, дата и място на постъпване на заявлението

Правно основание

Собствено, бащино и фамилно име

Заличен от

секция

Вписан в

секция

1. служебно

чл.27, ал.1 от ИК –

починала  на 01.03.2017 г.

ЕМИНЕ АХМЕД БУРУК 2 -
2. №11/02.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес СТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

2
3. №12/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ПЕТРАНКА КОЛЕВА МИХАЙЛОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

2
4. №13/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес РУМЯНКА СТОЯНОВА АЛЕКСАНДРОВА

извън Община

Цар Калоян                                           

2
5. №4/06.03.2017 чл.36, ал.1 от ИК - Заявление за гласуване по настоящ адрес ГЕЦО ДРАГАНОВ ГЕЦОВ

извън Община

Цар Калоян                                           

2

Проверка на данъци

tax check

Местни данъци и такси - Плати онлайн

easypay

 

E pay

Измерване нивото на Хлебаровска река